De zweefvlieg Platycheirus aurolateralis, een tweede zustersoort van P. scutatus, nieuw voor nederland (Diptera: Syrphidae)

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith